Cégünkről Szolgáltatásaink Termékeink Katalógusaink Egészségügy Építőipar Ügyfélkapu
KERESÉS
 
KOSÁR

Vásárlás menete

A megrendelés, a megrendelés visszaigazolásának menete

1. A megrendelés technikai menete az alábbi, egymást követő lépésekben zajlik:

1.1. Ha az Ügyfél már regisztrált vásárlónk, akkor vásárlás előtt, az oldal tetején található „Ügyfélkapu” menüpontra kattintva az ott található mezőkbe beírva a felhasználó nevét és jelszavát, majd a „Bejelentkezés” gombra kattintva tud bejelentkezni. Ha elfelejtette a jelszavát, akkor az „Jelszó emlékeztető” pontra kell lépni, ezután beírni a regisztrációkor megadott e-mail címet és a rendszer a regisztrált e-mail címre elküldi a belépést lehetővé tevő jelszót. Bejelentkezés esetén a vásárlás során a a rendszer a regisztrációkor megadott adatokkal tölti ki az adott megrendelésre vonatkozó számlázási, szállítási adathelyeket.
 
Amennyiben az adott Ügyfél nem regisztrált felhasználó, vagy nem kíván regisztrált felhasználóként a webshopba belépni, úgy nála ez a lépés kimarad.

1.2. Az Ügyfél által a webshopban kiválasztott, megvásárolni szándékozott termék tekintetében a termék adatlapjának alján, a jobb oldalon a megvásárolni kívánt mennyiség és amennyiben az adott terméknél van erre vonatkozó választási lehetőség, úgy a termék adatlapjának alján, a bal oldalon az adott termékből megvásárolni kívánt méret, kiszerelés megadása, majd a fentiek szerint megadott paraméterekkel a termék kosárba helyezése az adott termék adatlapjának alján, középen elhelyezett, bevásárlókosár piktogrammal jelölt „kosárba” ikonra kattintva.

1.3. Az Ügyfél a weboldal termékek feletti, jobb felső oldalán elhelyezett „KOSÁR RÉSZLETES TARTALMA” feliratra kattintva tekintheti meg az általa megvásárlás céljából a fentiek szerint már kiválasztott és kosárba helyezett termékeket. Itt szerepel továbbá a kiválasztott termékek neve, mennyisége, a nettó vételár, a szállítás költsége, egyéb, az adott termékek megrendelése esetén az Ügyfél által viselendő esetleges további költségek neve, összege, a vételár és a vételáron felüli költségek összesített, bruttó összege is.
A vásárlási folyamat folytatásaként a megrendelés teljesítése érdekében kért adatok megadásához tovább léphet a vásárló a „tovább” gombra kattintva, vagy a „vissza” gombra kattintva visszaléphet további termékek kiválasztása, kosárhoz adása céljából.
A kosárba helyezett termékeket egyesével, a törölni kívánt termék sorában a jobb oldali utolsó mezőben található, bevásárlókosár X piktogrammal jelölt „termék törlése” ikonra kattintva, míg valamennyi kosárba helyezett terméket egyszerre a „Kosár ürítése” pontra kattintva lehet a kosárból törölni.

1.4. A termékek kiválasztását, a kosár áttekintését követően, a vásárlási folyamat folytatásaként az Ügyfélnek, amennyiben nem regisztrált felhasználó, meg kell adnia az adott megrendelés tekintetében a kért adatokat, illetve ki kell választania, hogy milyen minőségben, milyen jogalanyként rendel (magánszemély, cég, viszonteladó). Regisztrált és a vásárlást megelőzően a webshopba belépett Ügyfelek esetében a regisztráció során megadott adatokkal a kért adathelyek automatikusan kitöltődnek, amely adatokat az email cím kivételével azonban ennél a lépésnél kizárólag az adott megrendelést érintően módosítani lehet az adatok itt történő átírásával.
A számlázási adatok megadását követően amennyiben azokkal a szállítási adatok megegyezzenek, úgy a szállítási adatoknál a „Számlázási adatokkal megegyező” szövegre kattintva a szállítási adatok a beírt számlázási adatokkal egyezően kitöltődnek. Amennyiben a szállítási adtok a számlázási adatoktól eltérnek, úgy azokat külön, megfelelően ki kell tölteni.
A piros csillaggal jelölt adatok megadása kötelező, azok megadásának hiányában a megrendelés nem adható le.
Ennél a lépésnél mind a regisztrált, mind a nem regisztrált felhasználóknak ki kell választaniuk az adott megrendelésre vonatkozó fizetési módot.
A webshopban előre utalásos vagy utánvétes fizetés mód választására van lehetőség.
Mind utánvétes mind előre utalásos fizetési mód esetén a szállítási díj megrendelésenként 10 kg-os csomag összsúlyig nettó 1.500,- Forint+ÁFA, amely a 10 kg-os súlyhatár átlépése esetén minden megkezdett további 10 kg-ként nettó 1.500,- Forint+ÁFA összeggel emelkedik és amely szállítási költségek tartalmazzák az adott megrendeléssel kapcsolatos csomagolási költségeket.
Előre utalásos fizetési mód választása esetén kérjük az utalás közlemény rovatába a megrendelés visszaigazolásban írt rendelési azonosítót, a megrendelés visszaigazoláshoz mellékelt díjbekérő sorszámát feltüntetni.
Előre utalás esetén a fizetési határidő a megrendelés visszaigazolásától számított 5(öt) naptári nap, amely a visszaigazoláshoz csatolásra kerülő díjbekérőn is feltüntetésre kerül, mint fizetési határidő. Amennyiben ezen idő alatt nem érkezik meg maradéktalanul a Vállalkozás megadott bankszámlaszámára az adott megrendelés vételárat és valamennyi egyéb, a vételáron felül a megrendelés során jelölt, az Ügyfél által viselendő költséget is tartalmazó ellenértéke, úgy az adott megrendelés, adás-vétel minden további jognyilatkozat nélkül meghiúsultnak tekintendő, annak teljesítését egyik fél sem követelheti a másiktól.
Utánvétes fizetési mód esetén az Ügyfél a termék átvételével egyidejűleg a futárnak fizeti meg az adott megrendelés vételárat, továbbá amennyiben a vásárlás értéke okán annak viselésére ő köteles, úgy a szállítási díjat, és a megrendelés során az Ügyféllel előzetesen közölt valamennyi egyéb, szintén az adott megrendelés kapcsán esetlegesen még felmerülő költségeket, díjakat tartalmazó ellenértéket.
Az Ügyfél az adatok megadása során a megjegyzés rovatban feltüntetheti azon közléseit, amelyeket az adott megrendelés vonatkozásában még közölni kíván.
Az adatok megadása során az Ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni, valós adatokat megadni.

1.5. A megrendelés megerősítését, véglegesítését megelőzően megjelenik egy összesítő a megrendelés során kosárba helyezett termékekről, a termékek kiválasztott mennyiségéről, a termékek összesített vételáráról, a szállítási költségekről, az esetlegesen felmerülő egyéb költségekről, díjakról, a számla végösszegéről, a szállítási és számlázási adatokról, a fizetés Ügyfél által választott módjáról és az esetleges megjegyzésekről.
Az Ügyfél ezen összesítővel ellenőrizheti a megrendelés során megadott adatokat, illetve a megrendelés során kiválasztott termékeket, azok általa választott mennyiségét, illetve amennyiben az adott terméknél erre lehetőség volt, úgy a kiválasztott méretet, kiszerelést, a termék vételárát, szállítási költséget, az esetlegesen felmerülő, az Ügyfél által viselendő egyéb költségeket, díjakat, a szállítási és számlázási adatokat, megjegyzést, amely általa megadott adatokat a megrendelés véglegesítése előtt még a vissza gombra – szükség esetén a kívánt pontig való eljutás érdekében többször - kattintva az adott, módosítani kívánt adatot tartalmazó pontig, lépésig visszamenve tud javítani. A Vállalkozás az Ügyfél által tévesen, hibásan megadott adatokból eredő hibás teljesítésért, a teljesítés meghiúsulásáért, szállítási késedelemért, szállítási meghiúsulásért, számlázási és egyéb problémákért felelősséget nem vállal.
A „Rendelés” gombra kattintva történik a kosárba helyezett, megvásárolni kívánt termékek megrendelésének megerősítése, amellyel az Ügyfél azt is kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et, a webshopra vonatkozó hatályos Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatót, a megrendelni kívánt termékek webshopban feltüntetett tulajdonságait, vételárát és az azokon felül az Ügyfél által viselendő szállítási költségeket és egyéb díjakat előzetesen megismerte, azokat és az ÁSZF, illetve az Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit tudomásul veszi, azokat mindenben elfogadja, illetve tudomással bír arról, hogy a megrendelés elküldése a Vállalkozó irányába teljesítendő fizetési kötelezettséggel jár és amelyekre vonatkozó nyilatkozatainak megtételét az Ügyfélnek a „Rendelés” gombra kattintás előtt az amellett ebből a célból elhelyezett üres négyzetre kattintva, azt ezáltal kipipálva is jeleznie kell. A „Rendelés” gombra kattintva a megrendelés továbbítódik automatikusan a Vállalkozáshoz.

1.6. Az Ügyfél által leadott megrendelések Vállalkozás részére történt megérkezéséről az Ügyfél haladéktalanul, de legfeljebb egy munkanapon belül elektronikus értesítést kap az általa vagy a megrendelés vagy regisztrált Ügyfél esetén a regisztráció során megadott email címre, amely értesítés nem jelenti a megrendelése Vállalkozás részéről történt elfogadását, visszaigazolását, pusztán azt a tényt tanúsítja, hogy az adott megrendelés a Vállalkozáshoz megérkezett.
A Vállalkozás minden hozzá beérkezett megrendelést külön, a megrendelés hozzá való beérkezésétől számított kettő munkanapon belül, külön visszaigazoló́ e-mail küldésével hagy jóvá, igazol vissza, amely időtartamba a szombati továbbá a hivatalos munkaszüneti és ünnepnapok ideje nem számít bele. A megrendelés ekként történő visszaigazolása az adott megrendelés Vállalkozás általi elfogadását jelenti. A megrendelés visszaigazoláshoz elektronikus formátumban csatolásra kerül a megrendeléskor hatályos Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) .pdf formátumban, illetve előre utalásos fizetési mód esetén az adott megrendelés vonatkozásában fizetendő összeget és annak részletezését tartalmazó díjbekérő is.
Amennyiben azonban az Ügyfél megrendelésének Vállalkozáshoz történő megérkezését tanúsító fentiek szerinti értesítés, vagy a fenti időtartamon belül az Ügyfélnek küldött értesítést követően a fenti határidőn belül a megrendelés visszaigazolása az Ügyfélhez nem érkezik meg, úgy mind az Ügyfél, mind a Vállalkozás minden további nyilatkozat nélkül mentesül az adott megrendelés tekintetében az ajánlati kötöttsége, valamennyi az adott megrendeléssel kapcsolatos kötelezettsége alól. Ez vonatkozik arra az esetre is, amennyiben az értesítés vagy visszaigazolás azért nem érkezik meg az Ügyfélhez, mert a regisztráció/megrendelés során az Ügyfél rosszul adta meg az e-mail címét.
Az Ügyfél a megrendelés Vállalkozás általi fentiek szerinti visszaigazolásáig mondhatja le az adott megrendelés teljesítését úgy, hogy az adott megrendelésre vonatkozó értesítésben szereplő hivatkozási számot is feltüntetve a rendeles@crsgroup.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben ezt írásban jelzi a Vállalkozásnak.

A megrendelés leadása és visszaigazolása elektronikus úton, magyar nyelven történik, amellyel elektronikus úton megkötött, magyar nyelvű írásbeli szerződés jön létre a felek között, a Vállalkozás a megrendeléseket, visszaigazolásokat elektronikusan, az e-mailek mentésével is iktatja, azokat öt évig megőrzi, azok ezen határidőn belül utólagosan hozzáférhetőek. A Vállalkozás semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.Facebook Copyright © 2015. CRS-GROUP. E-mail: info@crsgroup.hu | Tel.: +36 20 383 8837 | ÁSZF | Adatkezelési tájékoztató | GYIK | Vásárlás menete www.ysolutions.hu